Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4978/CT-THNVDT về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4978/CT-THNVDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Đình Cử
Ngày ban hành: 05/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4978/CT-THNVDT
Về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài Chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3431/UBND-ĐTMT ngày 17/07/2010 theo Công văn số 1173/TTg-KTN ngày 14/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; Cục thuế thành phố có ý kiến như sau:

Theo phản ánh của Chi cục thuế và Ủy ban nhân dân quận huyện thì đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất ở đối với phần đất đang sử dụng hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích đất ở có phần diện tích vượt hạn mức hoặc phần diện tích vượt hạn mức có nguồn gốc lấn chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền mà chưa nộp tiền sử dụng đất trước ngày 01/07/2004 tiếp nhận trong năm 2010 đã quá hạn giải quyết nhưng Quý Sở vẫn chưa có văn bản hướng dẫn việc lập hồ sơ, thủ tục để thẩm định xác định giá đất phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Do đó, để giải quyết hồ sơ đúng quy định tránh phiền hà cho người dân, Cục thuế đề nghị Quý Sở hướng dẫn việc lập hồ sơ thủ tục làm cơ sở để Ủy ban nhân dân quận huyện, Chi cục thuế quận huyện thực hiện việc xác định:

- Giá trị đất nông nghiệp được chuyển mục đích sang đất ở đối với phần diện tích đất vượt hạn mức.

- Giá đất ở phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường đối với phần đất ở vượt hạn mức hoặc phần diện tích đất ở vượt hạn mức có nguồn gốc lấn chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 01/07/2004.

Cục thuế thành phố thông báo và đề nghị Quý Sở sớm có văn bản hướng dẫn làm cơ sở cho cơ quan thuế tính và thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- UBND.TP “Để báo cáo”.
- Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Xây dựng.
- UBND Quận Huyện.
- CCT Quận Huyện.
- Phòng: Pháp chế, TTHT.
- Lưu (HCLT, THNVDT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4978/CT-THNVDT về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.209
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5