Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4956/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Báo cáo hồ sơ nhà đất nộp trước ngày 01/01/2005

Số hiệu: 4956/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4956/TCT-TS
V/v: Báo cáo hồ sơ nhà đất nộp trước ngày 01/01/2005

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để Tổng cục Thuế có căn cứ báo cáo Bộ Tài chính tình hình chung về sự tồn đọng hồ sơ nhà, đất thực hiện nghĩa vụ tài chính do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp cho cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 01/01/2005 theo hướng dẫn tại công văn số 723 BTC-TCT ngày 19/01/2005 của Bộ Tài chính; trên cơ sở đó đề xuất hướng xem xét, giải quyết việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các hồ sơ do hộ gia đình, cá nhân nộp trước ngày 01/01/2005, nhưng đến hết ngày 31/12/2005 cơ quan Thuế chưa tính và ra thông báo nộp ngân sách nhà nước (dưới đây gọi chung là giải quyết), Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp và báo cáo gấp về Tổng cục Thuế các số liệu sau đây:

1. Tổng số bộ hồ sơ đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tài chính đã tiếp nhận trước ngày 01/01/2005, trong đó chi tiết:

a) Số bộ hồ sơ do các hộ gia đình, cá nhân nộp:

- Số bộ hồ sơ đã giải quyết đến hết ngày 31/12/2005?

- Số bộ hồ sơ đến hết ngày 31/12/2005 chưa được giải quyết?

- Số bộ hồ sơ đến nay còn tồn đọng chưa được giải quyết và dự kiến số tiền phải thu (tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ) từ các hồ sơ tồn đọng?

b) Số bộ hồ sơ do các tổ chức (Tổng công ty, công ty, doanh nghiệp…) nộp:

- Số bộ hồ sơ đã giải quyết đến hết ngày 31/12/2005?

- Số bộ hồ sơ đến hết ngày 31/12/2005 chưa được giải quyết?

- Số bộ hồ sơ đến nay còn tồn đọng chưa được giải quyết và dự kiến số tiền phải thu (tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ) từ các hồ sơ tồn đọng?

2. Nguyên nhân của sự tồn đọng hồ sơ đã tiếp nhận mà đến nay chưa được giải quyết và đề xuất biện pháp xử lý.

Yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố báo cáo các số liệu, tình hình trên về Tổng cục Thuế trước ngày 10/01/2007./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4956/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Báo cáo hồ sơ nhà đất nộp trước ngày 01/01/2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.421
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150