Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4927/BNN-ĐMDN về phương án sử dụng nhà, đất tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội của Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp - Đơn vị phụ thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4927/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Phú Hùng
Ngày ban hành: 29/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4927/BNN-ĐMDN
V/v phương án sử dụng nhà, đất tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội của Trung tâm Thương mại & Thiết bị tổng hợp - Đơn vị phụ thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam  

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên 

Trả lời công văn số 282 CV/CN-HĐTV ngày 30/8/2011 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên về việc Quản lý sử dụng đất tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội của Trung tâm Thương mại & Thiết bị tổng hợp, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; và theo đề nghị của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 1892/BNN-ĐMDN ngày 04/7/2008 và Công văn số 1714/BNN-ĐMDN ngày 16/6/2009 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất và phương án sắp xếp nhà đất của Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam; các văn bản đều đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam được tiếp tục thuê lâu dài khu nhà đất đang quản lý sử dụng tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để làm Khu văn phòng làm việc phục vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với quy hoạch của Thành phố.

Ngày 16/9/2011, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 7930/UBND-TNMT về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam về việc thu hồi đất của Trung tâm Thương mại và thiết bị tổng hợp (tên cũ: Trung tâm Kỹ thuật lợn giống Trung ương) để thực hiện dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức với nội dung: “giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở có liên quan kiểm tra, rà soát, báo cáo và dự thảo văn bản của UBND Thành phố trước ngày 30/9/2011”

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên biết, chủ động liên hệ công việc.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- VT - Trưởng ban (để b/c);
- Trung tâm TM & thiết bị TH;
- Lưu VT, ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI & QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NN
PHÓ VỤ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Phú Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4927/BNN-ĐMDN về phương án sử dụng nhà, đất tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội của Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp - Đơn vị phụ thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.979

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199