Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3724/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 20/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3724/VPCP-V.I
V/v thực hiện Kế hoạch 05-KH/TW của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét Báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 05-KH/TW (số 3553/VPCP-V.I ngày 12 tháng 7 năm 2004) về kết quả bước đầu thực hiện Kế hoạch 05-KH/TW ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Bộ Chính trị kiểm tra thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Trưởng Ban Chỉ đạo có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo kiểm điểm sơ kết 6 tháng thực hiện Kế hoạch 05-KH/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai. Báo cáo phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, đánh giá đúng những việc đã làm, kết quả đạt được và những tồn tại, khuyết điểm, kiến nghị các giải pháp tiếp tục, gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo (Văn phòng Chính phủ), Thanh tra Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 8 năm 2004.

Giao Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra trách nhiệm thực hiện của một số bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Tổng Thanh tra Nhà nước trong 6 tháng cuối năm, một mặt hoàn thành các cuộc thanh tra tại một số công trình, dự án trọng điểm đã triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời tiến hành thanh tra các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc các lĩnh vực: truyền hình, phát thanh (địa phương), xi măng, than. Đối với các lĩnh vực khác, Thủ tướng Chính phủ sẽ có chỉ đạo sau.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM- THƯỜNG TRỰC BCĐ 05-KH/TW
Nguyễn Văn Lâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3724/VPCP-V.I ngày 20/07/2004 ngày 20/07/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Kế hoạch 05-KH/TW của Bộ chính trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88