Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3581/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc cung cấp File mẫu tính “Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã”

Số hiệu: 3581/BTNMT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Đình Bồng
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3581/BTNMT-KHTC
V/v cung cấp File mẫu tính “Đơn giá  lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã”

Hà Nội, ngày  24  tháng  8 năm 2006

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng “Đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp tỉnh, huyện, xã” trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Để thống nhất cách tính đơn giá, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo đơn giá mẫu cung cấp cho các Sở Tài nguyên và Môi trường tham khảo. File mẫu được tính trên cơ sở Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005; phương pháp tính đơn giá theo Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; chế độ tiền lương mới các khoản phụ cấp lương theo quy định hiện hành với mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng; đơn giá vật tư-thiết bị là tạm tính. Khi tính đơn giá, các Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát, điều chỉnh lại đơn giá vật tư, nguyên giá thiết bị trong file số liệu cho phù hợp với mặt bằng của địa phương.

Các Sở Tài nguyên và Môi trường có thể khai thác File mẫu trên trang Web của Bộ (địa chỉ: www.monre.gov.vn); nếu gặp khó khăn trong quá trình tính toán, đề nghị liên hệ trực tiếp với Vụ Kế hoạch - Tài chính (số điện thoại 04.7734409) để được giải đáp và hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đặng Hùng Võ (để b/c);
- Vụ ĐKTK đất đai
- Vụ TCCB
- Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai
- Lưu VT, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Đình Bồng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3581/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc cung cấp File mẫu tính “Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.909
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213