Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3325/BTNMT-TCQLĐĐ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 3325/BTNMT-TCQLĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Lê Thanh Khuyến
Ngày ban hành: 10/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3325/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để đáp ứng yêu cầu báo cáo định kỳ tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với Quốc hội, Chính phủ và chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp báo cáo các nội dung sau đây:

1. Tình hình thành lập và các điều kiện hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp. Nội dung tổng hợp theo Biểu số 01.

2. Kết quả ký cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất. Nội dung tổng hợp theo các Biểu số 02.

3. Tình hình lập sổ sách hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Nội dung tổng hợp theo Biểu số 03.

4. Kết quả đo vẽ bản đồ địa chính và tình hình triển khai các dự án đo đạc lập bản đồ địa chính trong năm 2009. Nội dung tổng hợp theo Biểu số 04.

Báo cáo gửi về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 30 tháng 9 năm 2009, địa chỉ: số 78/9 Đường Giải Phóng, Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội.

Hình thức gửi báo cáo: Bằng văn bản và dữ liệu số; dữ liệu số gửi theo địa chỉ: ptthinh@tnmt.vn; thinh_ptmydinh09@yahoo.com.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Mạnh Hiển (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP (TH), CĐKTK, Th(70).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Thanh Khuyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3325/BTNMT-TCQLĐĐ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.242
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106