Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2854/VPCP-KTN về việc chủ trương hỗ trợ chênh lệch giá đất khi giao nền tái định cư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2854/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2854/VPCP-KTN
V/v chủ trương hỗ trợ chênh lệch giá đất khi giao nền tái định cư

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (công văn số 1074/UBND-KT ngày 13 tháng 3 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1180/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16 tháng 4 năm 2009), Tài chính (công văn số 5864/BTC-QLCS ngày 23 tháng 4 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2077/BKH-KTĐP&LT ngày 30 tháng 3 năm 2009) về việc xin chủ trương hỗ trợ chênh lệch giá đất khi giao nền tái định cư đối với dự án đường Mậu Thân – sân bay Trà Nóc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại thông báo số 107/TB-VPCP ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2854/VPCP-KTN về việc chủ trương hỗ trợ chênh lệch giá đất khi giao nền tái định cư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


838
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251