Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2495/STC-BVG ổn định tiền thuê đất tại mặt bằng của Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2495/STC-BVG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Tạ Quang Vinh
Ngày ban hành: 30/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2495/STC-BVG
V/v ổn định tiền thuê đất tại các mặt bằng của Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài;
- Cục Thuế thành phố.

 

Tiếp nhận Phiếu chuyển số 5015/VP-ĐTMT ngày 03/03/2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, chuyển Công văn số 159/FOSCO-ĐTPT ngày 22/2/2010 của Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (Fosco), kiến nghị về việc ổn định tiền thuê đất các bất động sản của Công ty phục vụ các cơ quan thuộc Đoàn ngoại giao tại thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 17/3/2010, Sở Tài chính tổ chức họp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, Cục Thuế thành phố và Công ty Fosco. Tại cuộc họp Công ty Fosco có nêu: Theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thì đơn giá thuê đất được ổn định trong thời gian 5 năm và được tính kể từ khi có Quyết định cho thuê đất của Ủy ban nhân dân thành phố; tuy nhiên các Chi Cục Thuế tính thu tiền thuê đất đối với các mặt bằng của Công ty Fosco tăng dần qua mỗi năm mà không áp dụng quy định tiền thuê đất được ổn định cho mỗi chu kỳ 5 năm.

Trên cơ sở thống nhất kết luận cuộc họp, nay Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

- Theo khoản 2 Điều 7: Tiền thuê đất được thu kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất trên thực địa không đúng với thời điểm ghi trong quyết định cho thuê đất thì thu tiền thuê đất theo thời điểm bàn giao đất.

- Theo khoản 1 Điều 8: Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 5 năm, hết thời hạn ổn định điều chỉnh đơn giá thuê đất dùng cho thời hạn tiếp theo theo quy định.

Để xem xét về thời điểm tính thu tiền thuê đất và thời gian ổn định tiền thuê đất đối với các mặt bằng của Công ty Fosco, Sở Tài chính đề nghị:

1. Đề nghị Công ty Fosco liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thủ tục ký hợp đồng thuê đất trong đó có quy định về thời hạn ổn định áp dụng đơn giá thuê đất, hết thời hạn ổn định tiến hành điều chỉnh đơn giá thuê đất áp dụng cho thời hạn tiếp theo theo quy định;

2. Đề nghị Cục Thuế thành phố xem xét việc thu tiền thuê đất được ổn định trong 5 năm của các Chi Cục Thuế đối với các mặt bằng của Công ty Fosco theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TNMT;
- Lưu VT, Tổ TĐG(C).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Quang Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2495/STC-BVG ổn định tiền thuê đất tại mặt bằng của Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162