Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2263/TCT-TS về việc nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2263/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2263/TCT-TS
V/v: tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 5084/CT/THDT ngày 3/5/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội  về việc nộp tiền sử dụng đất của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 6 Điều 33 Luật Đất đai 2003 quy định Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong trường hợp: “Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp quy định tại Điều 88 của Luật này; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất giao thông thủy lợi; đất xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng và các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;”

- Tại khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai 2003 quy định “1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công tác sự nghiệp bao gồm:

a) Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công;

c) Đất xây dựng các công tác sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, ngoại giao của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công”.

- Tại Điều I Quyết định số 68 – QĐ/TW ngày 3/4/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định: “Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật xuất bản”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao 1.300m2 đất tại lô A1C Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 để xây dựng Trung tâm biên tập, xuất bản sách lý luận chính trị pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh nếu được xác định không nhằm mục đích kinh doanh và là trụ sở làm việc của tổ chức sự nghiệp công thì thuộc trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- NXB chính trị QG-Sự thật
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2263/TCT-TS về việc nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7