Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 224/UB-NN chỉ đạo giải quyết về chế độ quản lý đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 224/UB-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Văn Cương
Ngày ban hành: 18/01/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 224/UB-NN
V/v chỉ đạo giải quyết 1 số đề nghị về chế độ quản lý đất đai

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 1988

 

Kính gởi:

- Đồng chí Chủ tịch UBND các Quận, Huyện,
- Đồng chí Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty, Công ty trực thuộc UBND thành phố.

 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh (công văn số 837/UB ngày 21/12/1987 và số 05/UB ngày 4/01/1988 và một số Quận Huyện đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận, huyện được phép ra quyết định công nhận những người đã hiến ruộng đất; giao đất và thu hồi đất; giải quyết các trường hợp tranh chấp đất đai.

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết như sau:

1/ Về công nhận những người đã hiến ruộng đất.

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 8 đã thông qua luật đất đai vào ngày 29/12/1987. Đây là văn bản pháp luật của Nhà nước ta quy định về chế độ quản lý và chế độ sử dụng đất đai hiện nay.

Ở điều 1 của Luật đất đai đã quy định : đất đai thuộc sở hữu toàn dân, tức sở hữu Nhà nước do Nhà nước thống nhất quản lý. Như thế có nghĩa là không còn sở hữu cá nhân về đất đai.

Do đó, từ nay về sau không còn việc chánh quyền cấp huyện phải ra quyết định công nhận những người đã hiến ruộng đất, mà Nhà nước sẽ giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài, có thời hạn hoặc tạm thời khi có nhu cầu; khi nào không sử dụng nữa các tổ chức và cá nhân giao lại cho Nhà nước.

2/ Giao đất và thu hồi đất.

a) Giao đất: Luật đất đai quy định:

+ Ủy ban nhân dân huyện có thẩm quyền quyết định

- Giao loại đất đang sử dụng cho các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất và cá nhân để sử dụng lâu dài vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp (đất được điều chỉnh cho nông dân cũng ở dạng này).

- Giao loại đất chưa sử dụng cho các tổ chức và cá nhân sử dụng có thời hạn hoặc tạm thời để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

- Giao đất khu dân cư nông thôn cho nhân dân làm nhà ở theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt (trong 1 năm, 1 xã được sử dụng 0,5 ha trở xuống để cấp cho nhân dân làm nhà ở).

 + Ủy ban nhân dân Quận ven (có đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp) có thẩm quyền quyết định:

 - Giao loại đất đang sử dụng cho các Hợp tác xã, tập đoàn sản xuất và cá nhân để sử dụng lâu dài vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

 - Giao loại đất chưa sử dụng cho các tổ chức và cá nhân sử dụng có thời hạn hoặc tạm thời để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

- Giao đất khu dân cư thuộc các quận nội thành và quận ven do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

b) Thu hồi đất :

Luật đất đai quy định: cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất nào thi có quyền thu hồi đất đó. (Ủy ban nhân dân huyện, quận quyết định giao các loại đất như điểm a trên đây, đồng thời có thẩm quyền thu hồi các loại đất đã giao).

Trong trường hợp có nhu cầu khẩn cấp của chiến tranh hoặc chống bão lụt thì việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện, quận quyết định theo đề nghị của cơ quan chỉ huy quân sự hoặc cơ quan chỉ huy chống bão lụt cùng cấp.

3/ Giải quyết các trường hợp tranh chấp về đất đai.

Luật đất đai quy định các tranh chấp về quyền sử dụng đất đai do Ủy ban nhân dân nơi có khu đất đang bị tranh chấp giải quyết và phân cấp như sau:

a) Ủy ban nhân dân huyện, quận giải quyết các tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tổ chức và giữa các tổ chức thuộc quyền mình quản lý.

b) Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các tranh chấp giữa cá nhân với tổ chức, giữa tổ chức với nhau, nếu tổ chức đó thuộc quyền quản lý của mình hoặc trực thuộc Trung ương.

c) Trong trường hợp không đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân đã giải quyết tranh chấp, đương sự có quyền khiếu nại lên cơ quan chánh quyền cấp trên.

Quyết định của chánh quyền cấp trên trực tiếp có hiệu lực thi hành.

Trên đây, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo một số điểm chủ yếu về chế độ quản lý đất đai hiện nay. Toàn bộ nội dung về chế độ quản lý đất đai đều căn cứ vào Luật đất đai, đã được Quốc hội thông qua. Quá trình chỉ đạo thực hiện có điều gì vướng mắc, các ban ngành Sở, và quận, huyện cần trao đổi trực tiếp với Ban Quản lý ruộng đất thành phố để giải quyết hoặc các báo cáo đề xuất để thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TTUB (CT, PCT/TT, NN, XDCB)
- Tòa án Nhân dân TP, Ban QLRĐ TP
- Các Ban của TU và VP/TU
- Các đoàn thể và Mặt trận ở TP
- UBND các phường, xã ở TP
- VPUB (CVP, NN, TH, XDCB)
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 224/UB-NN chỉ đạo giải quyết về chế độ quản lý đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.563
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109