Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1473/VPCP-CN ngày 31/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1473/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1473/VPCP-CN
V/v đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội.
 - Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 6699/UB-ĐT ngày 23 tháng 12 năm 2003), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (công văn số 65/BXD-QLN ngày 16 tháng 01 năm 2004), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 407 BKH/KCH&ĐT ngày 20 tháng 01 năm 2004), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 386/LĐTBXH - TBLS ngày 16 tháng 02 năm 2004), Tài chính (công văn số 1722/TC-QLCS ngày 23 tháng 02 năm 2004) về việc bổ sung chính sách hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phan Văn Khải có ý kiến như sau:

Việc bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trơ người có công để cải thiện nhà ở tại tác phẩm Hồ Chí Minh và thực hiện trên toàn quốc là cần thiết. Trước mắt, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Giao Bộ Xây dựng khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên phạm vi toàn quốc đồng thời phối hợp với các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan đề xuất, bổ sung, sửa đổi chính sách phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào quý 2 năm 2004.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan nêu trên biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1473/VPCP-CN ngày 31/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137