Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 147/BXD-QLN đề nghị kiểm tra, báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 147/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 26/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 147/BXD-QLN
V/v đề nghị kiểm tra, báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Đây là chính sách có ý nghĩa tổng hợp về chính trị, kinh tế – xã hội và nhân văn sâu sắc, được Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện, đồng thời được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện có hiệu quả Chính sách là góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi chủ trương xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Với ý nghĩa quan trọng như vậy, hiện nay nhiều địa phương trong cả nước đang sôi nổi thi đua, tích cực triển khai thực hiện Chính sách và đã đạt được nhiều kết quả tốt. Trong năm 2009, đã có nhiều tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Hầu hết các căn nhà được xây dựng đều đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về diện tích và chất lượng quy định. Nhà ở có kiểu dáng, kiến trúc phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương, đồng thời phù hợp với lối sống của hộ gia đình. Nhờ vậy, đến nay một bộ phận khá lớn hộ nghèo đã có nhà ở an toàn, ổn định, tạo điều kiện để họ yên tâm lao động, sản xuất, sớm vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh những địa phương làm tốt thì Quảng Trị là một trong số ít các tỉnh triển khai thực hiện Chính sách còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Trị thì đến nay, Tỉnh mới xây dựng xong 317/1.417 căn nhà, đạt tỷ lệ 22%, trong đó huyện Đakrông hoàn thành 110/517 căn nhà, đạt tỷ lệ 27,2%.

Ngày 13/01/2010 báo Nông nghiệp Việt Nam có đăng bài “Nhà 167 như… răng sắp rụng” của tác giả Duy Phiên, phản ảnh tình trạng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Đakrông không đảm bảo chất lượng, dễ bị sập đổ, làm cho người dân rất hoang mang, lo lắng về sự không an toàn của các căn nhà. Ngoài ra, bài báo cũng phản ảnh tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại đây cũng chậm so với yêu cầu. Nếu đúng như vậy thì đây là vấn đề cần sớm được kiểm tra, làm rõ và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Để việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra, đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Cần có kế hoạch và biện pháp thực hiện cụ thể, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện;

2. Chỉ đạo kiểm tra toàn diện quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn Tỉnh, trong đó kiểm tra những vấn đề liên quan đến nội dung bài báo nói trên đã nêu. Nếu xảy ra tình trạng đúng như bài báo phản ảnh, cần tìm rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời để đảm bảo căn nhà có diện tích và chất lượng tối thiểu như quy định, đáp ứng chỗ ở an toàn, ổn định cho người dân.

Đề nghị UBND tỉnh có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn Tỉnh nói chung và kết quả kiểm tra, xử lý những vấn đề liên quan đến nội dung bài báo nói trên, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 10/02/2010.

Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở XD Quảng Trị;
- UBND huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 147/BXD-QLN đề nghị kiểm tra, báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.116
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56