Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 144/BXD-QLN trả lời Công văn 124/VPCP-KTN về xét công nhận cho những trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ mục kê lập trước năm 1993 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 144/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 26/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 144/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 124/VPCP-KTN ngày 07/01/2010 của Văn phòng Chính phủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 07/01/2010, Văn phòng Chính phủ có công văn số 124/VPCP-KTN đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến đối với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nêu tại công văn số 4591/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/12/2009) về việc xét công nhận cho những trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ mục kê lập trước năm 1993 như có tên trong sổ địa chính để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất xét công nhận những trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ mục kê lập từ trước năm 1993 được coi như có tên trong sổ địa chính, tạo cơ sở cho việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp này là phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất cũng như góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhận thấy để đảm bảo việc áp dụng thống nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với địa phương tổng hợp về số liệu các trường hợp nêu trên trong phạm vi cả nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với việc xét công nhận người sử dụng đất có tên trong sổ mục kê trước năm 1993 như người có tên trong sổ địa chính để làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 144/BXD-QLN trả lời Công văn 124/VPCP-KTN về xét công nhận cho những trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ mục kê lập trước năm 1993 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.239
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217