Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1367 TCT/NV7 ngày 01/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền SDĐ

Số hiệu: 1367 TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1367 TCT/NV7
V/v: Miễn giảm tiền SDĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

 

Trả lời công văn số 859 CT/NVT ngày 18/12/2001 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa về miễn, giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì việc miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được tính miễn, giảm một lần và áp dụng trong các trường hợp sau: được Nhà nước giao đất để làm nhà ở; được phép chuyển mục đích sử dụng đất, được mua nhà đang thuê thuộc quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, đối tượng mua nhà ở thuộc quỹ nhà kinh doanh do các công ty kinh doanh nhà, doanh nghiệp xây dựng nhà để bán không thuộc diện được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất.

2. Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở đã quy định cụ thể mức miễn tiền mua nhà, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất tại các điều 1, 2, 3 và 4 cho người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945; một số đối tượng ngoài việc được miễn tiền mua nhà, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất còn được hỗ trợ thêm bằng tiền.

Đối với người có công với cách mạng không ở nhà thuê thuộc sở hữu nhà nước đã được hỗ trợ mức cao nhất là 50 triệu đồng, nay được cơ quan nhà nước giao đất để làm nhà ở thì không thuộc diện được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo các quy định hiện hành về chế độ thu tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1367 TCT/NV7 ngày 01/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền SDĐ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.970
DMCA.com Protection Status