Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1256/BXD-QLN về việc trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về đề nghị nâng mức vay làm nhà ở cho các hộ dân thuộc diện đối tượng vào ở trong cụm, tuyến dân cư do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1256/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1256/BXD-QLN
V/v: Trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về đề nghị nâng mức vay làm nhà ở cho các hộ dân thuộc diện đối tượng vào ở trong cụm, tuyến dân cư .

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 481/UBND-KTCN ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc xin nâng mức cho vay lắp dựng nhà. Theo nội dung công văn thì hiện nay Tỉnh còn hơn 1.000 hộ dân chưa được lắp dựng nhà ở trong cụm, tuyến dân cư. Do thời gian gần đây giá vật liệu tăng cao nên các doanh nghiệp sản xuất nhà ở không thể cung ứng nhà ở cho các hộ dân với giá từ 9-10 triệu đồng/căn như trước đây, vì vậy đề nghị nâng mức vay làm nhà ở cho các hộ dân còn lại chưa xây dựng nhà ở trong cụm, tuyến dân cư, hoặc điều chỉnh, bổ sung đối tượng có khó khăn về nhà ở đựợc xét vào ở trong cụm, tuyến dân cư (thay thế số hộ dân chưa được xây dựng nhà ở nói trên). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách áp dụng cho Chương trình, trong đó có quy định mức vay làm nhà ở và đối tượng được xét duyệt vào ở trong các cụm, tuyến dân cư. Các quy định của cơ chế, chính sách, trong đó có quy định về mức vay làm nhà ở và đối tượng được xét vào ở trong cụm, tuyến dân cư, được áp dụng thống nhất đối với tất cả các tỉnh, thành phố, không có quy định áp dụng riêng cho từng địa phương.

Vì vậy, để sớm hoàn thành việc xây dựng nhà ở, bố trí các hộ dân theo kế hoạch vào ở trong cụm, tuyến dân cư, đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các địa phương ngoài việc tiếp tục thực hiện lắp dựng nhà ở do các doanh nghiệp sản xuất theo hợp đồng đã ký, cần động viên, giúp đỡ các hộ dân tự xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn vay từ ngân hàng Chính sách xã hội theo mức quy định, kết hợp vốn hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương, vốn của chính hộ dân, đồng thời vận động sự giúp đỡ của cộng đồng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ Tài chính;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1256/BXD-QLN về việc trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về đề nghị nâng mức vay làm nhà ở cho các hộ dân thuộc diện đối tượng vào ở trong cụm, tuyến dân cư do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.809
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69