Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 114/BXD-QLN về trả lời Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 114/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 31/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 114/BXD-QLN
V/v trả lời Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7

Phúc đáp công văn số 430/COMA7-KTDA ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7, về việc xin chuyển đổi từ dự án xây dựng nhà ở chung cư bán cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) sang dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp; về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định hiện hành của pháp luật, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở trên địa bàn. Theo công văn của Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7, thì UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở chung cư bán cho CBCNV tại km14 – QL1A – Thanh Trì, thành phố Hà Nội; vì vậy việc xin chuyển đổi sang dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại địa điểm nêu trên, Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 cần lập tờ trình xin chủ trương đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp gửi UBND thành phố Hà Nội để được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi khi đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp theo Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

2. Bộ Xây dựng ủng hộ đề xuất của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 về việc xin chuyển đổi từ dự án xây dựng nhà ở chung cư bán cho CBCNV sang dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp; đề nghị UBND thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng Hà nội xem xét giúp đỡ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7.

3. Theo Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thì các đối tượng được mua, thuê mua, thuê do chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng nhưng phải đảm bảo theo đúng các quy định của Quyết định nêu trên và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, cơ quan chức năng của địa phương chỉ hậu kiểm. Việc bố trí cho các đối tượng không phù hợp, chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.

4. Để thực hiện dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp Công ty cổ phần và xây lắp số 7 cần nghiên cứu các Thông tư Bộ Xây dựng đã ban hành như: Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009, hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp. Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009, hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 bám sát nội dung nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Trần Nam (để B/C);
- UBND và Sở XD thành phố Hà Nội;
- TCT Cơ khí Xây dựng;
- Lưu: VP, QLN(2b).

TL. BỘ TR­ƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 114/BXD-QLN ngày 31/08/2009 về trả lời Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.181

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250