Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 656/LĐTBXH-BHXH về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 656/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Thị Thúy Nga
Ngày ban hành: 12/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 656/LĐTBXH-BHXH
V/v chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Tổ chức Phục vụ trẻ em Quốc tế HOLT
Số 103-C8B Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 

Trả lời văn bản ngày 06/3/2012 của quý cơ quan hỏi về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động khi nghỉ việc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Luật Bảo hiểm xã hội quy định chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng đối với người lao động là công dân Việt Nam. Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi nghỉ việc nam đã đủ 60 tuổi mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại Điều 120, Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, trường hợp nam nhân viên của quý cơ quan khi nghỉ việc đã đủ 60 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội được 13 năm, thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Đề nghị quý cơ quan căn cứ quy định tại Điều 120, Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội để được xem xét, giải quyết theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ BHXH

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 656/LĐTBXH-BHXH về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.975
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5