Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5431/BHXH-CSXH thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 5431/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 19/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5431/BHXH-CSXH
V/v thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội một số tỉnh, thành phố, hiện nay khi thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế còn có vướng mắc về thời điểm hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi. Để thống nhất thực hiện và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2011.

2. Người lao động được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi phải đảm bảo các điều kiện:

- Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ;

- Danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định trước ngày 31/12/2011;

- Tính đến ngày 31/12/2011 người lao động đã đủ 55 tuổi (đối với nam) và đủ 50 tuổi (đối với nữ);

- Đơn vị sử dụng lao động nộp đủ hồ sơ theo đúng quy định để giải quyết chế độ hưu trí của người lao động cho tổ chức Bảo hiểm xã hội trong tháng 12/2011.

3. Thời điểm hưởng lương hưu đối với các trường hợp đủ điều kiện nêu tại Điểm 2 văn bản này thực hiện từ tháng 01/2012, các trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên thì không xem xét, giải quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nghiên cứu tiếp tục hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị thuộc BHXHVN;
- Trung tâm Thông tin (để phối hợp);
- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5431/BHXH-CSXH thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.799

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.71.247