Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4597/BHXH-BT về việc ghi bổ sung thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4597/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4597/BHXH-BT
V/v:ghi bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 79/2004/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 04/11/2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2004/NĐ-CP ngày 27/2/2004 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thu đủ số tiền truy đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động có thời gian là học viên cơ yếu (hưởng sinh hoạt phụ từ 01/01/1995 đến 31/12/2008. BHXH Việt Nam bướng dẫn việc ghi, xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH đối với đối tượng trên, như sau:

1. Đối với người lao động có thời gian là học viên cơ yếu (hưởng sinh hoạt pho từ 01/01/1995 đến 31/12/2008 đã chuyển thành người lao động hưởng lương:

-Ban Cơ yếu Chính phủ thông báo đến đơn vị sử dụng lao động đang quản lý người lao động có thời gian là học viên cơ yếu đã được truy đóng BHXH để chuyển hồ sơ liên quan theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ, sổ BHXH đến cơ quan BHXH nơi đang quản lý thu BHXH của đơn vị.

Cơ quan BHXH căn cứ hồ sơ do đơn vị sử dụng lao động chuyển đến thực hiện ghi bổ sung thời gian đóng BHXH theo quy định tại tiết 2.3, điểm 2; mục VII phần II quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam, trong đó: Cột 3 ghi: Học viên cơ yếu, Học viện kỹ thuật mật mã; Cột 4 ghi: hệ số lương là l; Cột 6 ghi tỷ lệ đóng BHXH trước ngày 01/01/2007 là 15% , từ ngày 01/01/2007 đến 31/12/2008 ghi là 17% .

2. Đối với học viên cơ yếu (hướng sinh hoạt phí) đã tốt nghiệp tại Học viện Kỹ thuật mật mã từ 01/01/1995 đến 31/12/2008, chưa chuyển thành người lao động hưởng lương thì Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục quản lý và theo dõi. Khi số học viên này chuyển thành người lao động hưởng lương thì thực hiện truy đóng BHXH và ghi, xác nhận sổ BHXH như quy định nêu tại điểm 1 trên.

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ căn cứ nội dung trên tổ chức thực hiện xong trước ngày 31/3/2010 và báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam (Ban Thu) theo mẫu O1/THU kèm theo.

 

 

Nơi nhận:
TGĐ;
Ban CST, CSXH;
BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
Lưu VT, BT (02b).

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Mẫu số 01/THU

BẢO HIẺM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

…….., ngày…….tháng…….năm……..

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

GHI BỔ SUNG THỜI GIAN ĐÓNG BHXH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CƠ YẾU

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số sổ BHXH

Năm tốt nghiệp

Loại hình đào tạo

Thời gian ghi bổ sung trên sổ BHXH

Ghi chú

Nam

Nữ

Từ tháng năm

Đến tháng năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4597/BHXH-BT về việc ghi bổ sung thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.113

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17