Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4507/BHXH-BT thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4507/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4507/BHXH-BT
V/v: Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công văn số 406-CV/TW ngày 13/9/2010 của Ban Chấp hành Trung ương về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bằng nhiều hình thức phù hợp, trực tiếp đến người sử dụng lao động và người lao động.

2. Tổ chức các cuộc trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phải tôn trọng và chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT tập trung vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra: tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, công đoàn trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của từng doanh nghiệp; chủ động xây dựng các chương trình thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, để nâng cao hiệu quả công tác thu. Trong đó, chú trọng đến phát triển đối tượng, thu hồi nợ đọng tránh tình trạng lạm dụng quỹ BHXH và hạn chế đến mức thấp nhất việc để các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi giải quyết chế độ chính sách.

4. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần tổng kết, rút kinh nghiệm công tác quản lý thu BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp phù hợp với địa bàn không để nợ tồn đọng BHXH, BHYT và giải quyết tốt chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, kinh nghiệm phối hợp với doanh nghiệp và công đoàn trong việc giải quyết chế độ, chính sách của người lao động để phổ biến, nhân rộng trên địa bàn.

5. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện không còn phù hợp; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW và các nội dung chỉ đạo tại văn bản này.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư, công văn số 406-CV/TW của Ban Chấp hành Trung ương và các nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN (để t/h);
- Lưu: VT, BT (02b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4507/BHXH-BT thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.956
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160