Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4498/BHXH-TN triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4498/BHXH-TN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Huy Ban
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4498/BHXH-TN
V/v: triển khai NQ liên tịch giữa BHXH Việt Nam và HNDVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 10 tháng 11 năm 2006, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký Nghị quyết liên tịch phối hợp hoạt động nhằm phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2006-2010 và Chương trình phối hợp triển khai mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2006-2007. Để thống nhất thực hiện Nghị quyết và triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai tổ chức ở địa phương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW triển khai và tổ chức thực hiện một số công việc sau:

1. Tổ chức nghiên cứu Nghị quyết và chương trình phối hợp hoạt động giữa BHXH Việt Nam và TW Hội Nông dân Việt Nam trong cán bộ, viên chức của cơ quan BHXH các cấp. Tìm hiểu sâu về hoạt động của Hội nông dân, những tiềm năng trong công tác phối hợp hoạt động, xác định ưu tiên trước mắt và lâu dài trong việc triển khai chính sách BHXH, BHYT đối với người dân thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu đưa chính sách xã hội còn rất mới này đến với đông đảo những người nông dân và gia đình của họ.

2. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, chủ động làm việc với Hội Nông dân cùng cấp, trao đổi những vấn đề phối hợp và ưu tiên triển khai thực hiện trong những năm trước mắt. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và lộ trình thực hiện BHYT, tiến tới BHYT toàn dân (nếu đã được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt) để xác lập kế hoạch triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện trên các địa bàn được giao quản lý. Thảo luận với lãnh đạo Hội Nông dân cùng cấp những vấn đề tồn tại trong thực hiện BHYT tự nguyện nhân dân tại địa phương, những yêu cầu cần chấn chỉnh, những khó khăn cần khắc phục… Đồng thời cũng đề cấp công tác chuẩn bị cho yêu cầu triển khai BHXH tự nguyện sau khi có hướng dẫn của Chính phủ và của các Bộ quản lý nhà nước.

Phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết liên tịch của Trung ương và Chương trình phối hợp giữa hai tổ chức ở địa phương. Việc tổ chức Hội nghị cần được chuẩn bị chu đáo về nội dung và trên tinh thần thực hành tiết kiệm.

3. Những nội dung cơ bản trong phối hợp hoạt động giữa BHXH Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam đã được nêu trong Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp năm 2006-2007, BHXH Việt Nam lưu ý BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, khi thảo luận với Hội Nông dân cùng cấp cần thiết làm rõ các vấn đề sau:

- Đề cao vai trò của Hội Nông dân các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình hội viên, hiểu rõ quyền và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT. Giúp hội viên nâng cao nhận thức và hiểu đúng về chế độ BHXH, BHYT, đặc biệt thấm nhuần đạo nghĩa “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, từ đó tự giác tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cho các thành viên của gia đình mình, đồng thời thể hiện trách nhiệm trong việc quản lý quỹ BHYT do cộng đồng đóng góp.

- Phương pháp tổ chức triển khai BHYT tự nguyện phải được thay đổi cơ bản theo hướng, không đơn thuần chỉ cần đạt tỷ lệ người tham gia BHYT tự nguyện theo quy định, mà phải gắn trách nhiệm cân đối quỹ BHYT với người làm đại lý. Muốn như vậy, việc triển khai BHYT tự nguyện phải được thực hiện trên tinh thần chủ động, tác động lên mọi hội viên và mọi người trong cộng đồng dân cư, kiên trì và thuyết phục để những người khỏe, trẻ trong cộng đồng xã hội tham gia, tránh trường hợp sau khi phát động, triển khai, ngồi chờ người dân đến đăng ký mua thẻ BHYT.

4. Hình thành màng lưới cộng tác viên tuyên truyền từ đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp, tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện giúp họ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

Hình thành đội ngũ những người làm công tác vận động, thu phí bảo hiểm y tế tự nguyện tại cơ sở từ hội viên Hội Nông dân. Tổ chức đào tạo họ trở thành Đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện theo Quyết định số 509/QĐ-BHXH , ngày 09/03/2006 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Đại lý thu BHYT tự nguyện;

5. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa hai tổ chức để điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời có hình thức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp.

6. Định kỳ 06 tháng/lần, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW báo cáo kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp hoạt động chung và phối hợp chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, PTGĐ;
- Hội nông dân VN (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu VT, Ban BHXH TN (02 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4498/BHXH-TN triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.440

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172