Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3988/LĐTBXH ngày 18/11/2004 của Bộ lao động, Thương binh và xã hội về việc giải quyết một số vướng mắc theo Nghị định số 41/CP

Số hiệu: 3988/LĐTBXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Đỗ Nhật Tân
Ngày ban hành: 18/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3988/LĐTBXH
V/v Giải đáp một số vướng mắc theo Nghị định số 41/CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

 

Trả lời công văn số 285/BHXH-CĐCS ngày 16/6/204 của Quý cơ quan đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ thì người lao động đã nhận trợ cấp theo quy định tại Điều 3 của Nghị định nếu được tái tuyển dụng làm việc ở doanh nghiệp đã cho thôi việc, hoặc ở doanh nghiệp Nhà nước khác thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư.

Trường hợp người lao động được tái tuyển dụng vào các đơn vị, xí nghiệp tư nhân thì không phải nộp lại số tiền trợ cấp thêm theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 3 của Nghị định nêu trên, nếu tái tuyển dụng vào công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang thì phải nộp lại số tiền nêu trên.

Về chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định hiện hành.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Nghệ An căn cứ vào hướng dẫn nêu trên để trả lời đối tượng./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3988/LĐTBXH ngày 18/11/2004 của Bộ lao động, Thương binh và xã hội về việc giải quyết một số vướng mắc theo Nghị định số 41/CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.394
DMCA.com Protection Status