Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3417/LĐTBXH-BHXH sửa đổi khoản 6 Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3417/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Thị Thúy Nga
Ngày ban hành: 01/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3417/LĐTBXH-BHXH
V/v sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 6 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp

Trả lời Công văn số 75/KTrVB ngày 08/6/2010 của quý Cục đề nghị thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát và nghiên cứu để sửa đổi nội dung khoản 6 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 về thời điểm hưởng lương hưu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trên cơ sở ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản tại văn bản số 75/KTrVB nêu trên, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra, rà soát nội dung khoản 6 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH nêu trên và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sửa đổi cho phù hợp. Dự kiến đề xuất sửa đổi nội dung khoản 6 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH theo hướng:

“Thời điểm hưởng lương hưu của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và ghi trong đơn đề nghị hưởng lương hưu đối với người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ hưởng lương hưu của người lao động gửi tổ chức bảo hiểm xã hội trước tháng hưởng lương hưu ghi trong quyết định nghỉ việc. Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ hưởng lương gửi tổ chức bảo hiểm xã hội trước tháng hưởng lương hưu ghi trong đơn đề nghị hưởng lương hưu”.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo để quý Cục biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VP, Vụ BHXH

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3417/LĐTBXH-BHXH sửa đổi khoản 6 Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.639

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242