Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3281/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 04/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3281/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ tiền lương đối với công ty
TNHH NN một thành viên

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam

Trả lời công văn số 742/CV-TCNS ngày 22/9/2005 của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên không thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương quy định đối với công ty nhà nước. Các công ty này được quyền xây dựng thang lương, bảng lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định đối với công ty nhà nước làm cơ sở để xếp lương, trả lương cho người lao động. Trước khi thực hiện, công ty phải báo cáo đại diện chủ sở hữu và đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp công ty áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định thì phải thực hiện đúng việc chuyển xếp lương, nâng bậc lương, ngạch lương, xếp hạng công ty và chế độ bảo hiểm xã hội như đối với công ty nhà nước. Trong trường hợp này, Chủ tịch công ty được xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và theo hạng của công ty quy định tại bảng lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nói trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Tổng công ty được biết và chỉ đạo các công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL
.

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
 Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3281/LĐTBXH-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương đối với công ty TNHH NN một thành viên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.738

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!