Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3061/BHXH-PTHU thông báo tạm dừng nhận sổ bảo hiểm xã hội để chốt sổ đến hết tháng 12/2009 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3061/BHXH-PTHU Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Quang Khánh
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3061/BHXH-PTHU
V/v Thông báo tạm dừng nhận sổ BHXH để chốt sổ đến hết tháng 12/2009

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Từ tháng 05/2010 đến nay, các đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tích cực cùng với cơ quan BHXH trong việc hoàn chỉnh dữ liệu tham gia BHXH cho người lao động. Trên cơ sở đó, thực hiện chốt sổ BHXH đến hết tháng 12/2009 để chuyển sang in sổ tờ rời.

Tuy nhiên, đối với những sổ BHXH đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH để thực hiện chốt sổ đến tháng 12/2009; việc ghi sổ và việc bổ sung dữ liệu vẫn còn nhiều sai sót: sai tên đơn vị tham gia, chức danh, công việc; sai hoặc thiếu chức danh, công việc; sai về ngày tháng năm sinh; sai về thời gian tham gia …. Vì vậy cơ sở dữ liệu đã nhập chưa đúng, chưa đảm bảo là căn cứ để in sổ tờ rời và giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Để khắc phục tình trạng trên, căn cứ chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại công văn số 3994/BHXH-BT ngày 28/09/2011; Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị chưa nộp sổ BHXH để thực hiện chốt sổ đến hết tháng 12/2009 cho cơ quan BHXH, thì tạm dừng việc nộp sổ kể từ ngày 06/10/2011 trong khi chờ hướng dẫn mới từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đối với những đơn vị đã nộp sổ BHXH để thực hiện chốt sổ đến hết tháng 12/2009 cho cơ quan BHXH trước ngày 06/10/2011 nhưng có một số sổ ghi sai bị trả về, thì nhanh chóng điều chỉnh và nộp bổ sung trước ngày 15/10/2011 để cơ quan BHXH hoàn tất việc nhập bổ sung dữ liệu cho đơn vị.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Các phòng, BHXH quận, huyện;
- Lưu VT, P.Thu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3061/BHXH-PTHU thông báo tạm dừng nhận sổ bảo hiểm xã hội để chốt sổ đến hết tháng 12/2009 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.291

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146