Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 178/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xin hướng dẫn giải quyết chế độ cho cán bộ của Trung tâm đề nghị giải đáp chế độ nghỉ việc 3 tháng hưởng nguyên lương và phụ cấp đối với cán bộ nghỉ hưu

Số hiệu: 178/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Đỗ Nhật Tân
Ngày ban hành: 16/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178/LĐTBXH-BHXH
V/v: Chế độ đối với cán bộ

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Trung tâm y tế Thanh Trì
Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 395/CV-TTYT ngày 9/9/2005 về việc xin hướng dẫn giải quyết chế độ cho cán bộ của Trung tâm đề nghị giải đáp chế độ nghỉ việc 3 tháng hưởng nguyên lương và phụ cấp đối với cán bộ nghỉ hưu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc giải quyết quyền lợi liên quan đến quan hệ lao động đối với cán bộ của Trung tâm được thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động nếu là người lao động có hợp đồng lao động và Pháp lệnh cán bộ, công chức nếu là cán bộ, công chức, viên chức.

Nội dung Chương XII của Bộ luật lao động quy định về bảo hiểm xã hội và Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ không có quy định người lao động trước khi đủ điều kiện nghỉ hưu được nghỉ việc 3 tháng hưởng nguyên lương và phụ cấp hoặc hưởng nguyên lương và phụ cấp 3 tháng sau khi đủ điều kiện nghỉ hưu. Tại các Chương khác của Bộ luật lao động cũng không có quy định này.

Theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 26/2/1998 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và năm 2003), thì việc giải quyết chế độ hưu trí của cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Pháp lệnh này.

Đề nghị Trung tâm giải thích để người lao động rõ và thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, BHXH.

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI 
Phạm Đỗ Nhật Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 178/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xin hướng dẫn giải quyết chế độ cho cán bộ của Trung tâm đề nghị giải đáp chế độ nghỉ việc 3 tháng hưởng nguyên lương và phụ cấp đối với cán bộ nghỉ hưu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.248
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0