Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1540/BHXH-PT mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2010 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1540/BHXH-PT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trương Trọng Thắng
Ngày ban hành: 25/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1540/BHXH-PT
V/v mức đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2010

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã trực thuộc.

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản hướng dẫn luật, từ 01/01/2010 thực hiện mức đóng BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các đối tượng như sau:

I. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỒNG THỜI THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN

Mức đóng hàng tháng bằng 28,5% chia ra:

- BHXH 22% (người sử dụng lao động đóng 16%, người lao động đóng 6%)

- BHYT 4,5% (người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5%)

- BHTN 2% (người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%).

II. NGƯỜI LAO ĐỘNG CHỈ THAM GIA BHXH

1. Đối tượng là phu nhân/phu quân mức đóng hàng tháng bằng 18% (người sử dụng lao động đóng 12%, phu nhân/phu quân đóng 6%).

2. Đối tượng là người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (hợp đồng với đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, hợp đồng cá nhân) mức đóng hàng tháng bằng 18%.

3. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mức đóng hàng tháng bằng 18%.

III. ĐỐI TƯỢNG CHỈ THAM GIA BHYT

1. Đối tượng là học sinh, sinh viên mức đóng hàng tháng bằng 3% (trong đó HS – SV đóng 70%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30%).

2. Tất cả các đối tượng khác mức đóng hàng tháng bằng 4,5% (riêng người thuộc hộ gia đình cận nghèo mức đóng hàng tháng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%).

Một số lưu ý:

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, người tham gia BHYT tự nguyện và người thuộc hộ gia đình cận nghèo nếu toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu và đang sống chung trong một nhà cùng tham gia BHYT thì:

Người thứ nhất đóng theo quy định;

Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 90%, 80%, 70% mức đóng của người thứ nhất;

Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất.

- Mức tiền công, tiền lương tối đa để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là 20 lần mức lương tối thiểu chung.

- Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật BHYT có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương, tiền công cao nhất.

- Lương tối thiểu vùng từ 01/01/2010 thực hiện theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP và số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Web BHXH HN;
- Lưu: VP+Thu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trương Trọng Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1540/BHXH-PT mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2010 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.749
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.41.87