Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1449/BHXH-GĐBHYT ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Phòng khám Đa khoa Liên Tâm do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1449/BHXH-GĐBHYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Bùi Minh Đông
Ngày ban hành: 08/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1449/BHXH-GĐBHYT
V/v ngưng hợp đồng KCB BHYT với Phòng khám Đa khoa Liên Tâm

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi

- Bảo hiểm xã hội Quận Huyện;
- Phòng Cấp sổ thẻ.

 

Phòng khám Đa khoa Liên Tâm có công văn xin ngưng phục vụ khám chữa bệnh ban đầu cho bệnh nhân BHYT, Phòng Giám định BHYT thông báo đến Bảo hiểm xã hội Quận huyện, Phòng Cấp sổ thẻ biết và đề nghị ngưng phát hành thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Phòng khám đa khoa Liên Tâm. Thực hiện chuyển đổi về nơi KCB ban đầu khác những thẻ còn giá trị sử dụng, đề nghị Phòng Cấp sổ thẻ thực hiện việc khóa mã đơn vị trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- Lưu VT, GĐBHYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Đông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1449/BHXH-GĐBHYT ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Phòng khám Đa khoa Liên Tâm do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.514
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137