DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Xin hỏi về tập sự và xếp lương?

Từ 01/12/2012 đến 29/02/2013 làm việc theo hợp đồng tại Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh, chuyên viên phòng Tài chính- Hành chính sự nghiệp, bậc 1, hệ số lương 2,34 (hưởng 85% lương thử việc). 01/03/2013 – 30/06/2015 làm việc theo hợp đồng tại Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh, chuyên viên phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp, bậc 1, hệ số lương 2,34, là lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế được giao, đã có bằng chuyên môn, nghiệp vụ của trình độ đại học, hưởng lương theo Bảng lương công chức ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP có đóng BHXH bắt buộc.Yêu cầu Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế - kế toán – kiểm toán.
 
Vị trí việc làm gắn với nghiệp vụ chuyên môn: Kiểm tra và thẩm định dự toán năm theo mục lục ngân sách; phân bổ dự toán trên hệ thống TABMIS từ cấp 1 đến cấp 4. Theo dõi tình hình phân bổ nguồn kinh phí, thanh toán các chế độ, chính sách kế toán, tài chính tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp, báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán. Tổng hợp và phân bổ dự toán năm, các khoản bổ sung trong năm; thẩm định dự toán các dự án và thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Kiểm tra việc sử dụng kinh phí, kiểm tra báo cáo quyết toán và lập biên bản thẩm định quyết toán năm.
 
01/07/2015 – 31/07/2015 làm việc theo hợp đồng tại Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh, chuyên viên phòng Tài chính- Đầu tư, bậc 1, hệ số lương 2,34. Từ ngày 01/08/2015 – 31/12/2017 làm việc theo hợp đồng tại Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh, chuyên viên phòng Tài chính- Đầu tư, bậc 2, hệ số lương 2,67. Yêu cầu Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - kế toán – kiểm toán
 
Vị trí việc làm gắn với nghiệp vụ chuyên môn: Theo dõi tình hình phân bổ, bổ sung dự toán nguồn kinh phí trên hệ thống hệ thống TABMIS từ cấp 1 đến cấp 4, Theo dõi tình hình công nợ phải thu – phải trả của dự án phê duyệt quyết toán hoàn thành, thanh toán các chế độ, chính sách vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.  Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;Theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra,...Thẩm tra chi phí Ban quản lý dự án và quyết toán vốn đầu tư theo Thông tư 210/2010/TT-BTC,…Quản lý, kiểm tra chính sách kế toán, tài chính và việc sử dụng vốn, báo cáo quyết toán và lập biên bản thẩm định quyết toán Quỹ Phát triển Đất tỉnh Trà Vinh. Khiêm công tác thủ quỹ trong Tổ thẩm công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
 
Do quy định cơ quan Hành chính không được ký hợp đồng làm việc chuyên môn, nghiệp vụ. Nên tôi được Giám đốc Sở Tài chính điều chuyển sang Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Trà Vinh (tổ chức tài chính địa phương hoạt động theo cơ chế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) từ tháng 01/2018, được hưởng lương theo Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty Nhà nước Ban hành kèm theo Nghị định số  205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
 
Từ 01/01/2018 - 31/07/2019 làm việc theo hợp đồng tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Trà Vinh, Yêu cầu Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế - kế toán – kiểm toán. Vị trí việc làm kế toán tổng hợp phòng Tài chính – kế toán, bậc 2, hệ số lương 2,65. Ngày 01/08/2018 – 31/03/2020 làm việc theo hợp đồng tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Trà Vinh, vị trí việc làm kế toán tổng hợp phòng Tài chính – kế toán, bậc 3, hệ số lương 2,96.
 
Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-BKHĐT Vào 02/03/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức Tổng cục Thông kê năm 2019, và Thông báo số 42/TB-TCTK ngày 13/3/2020 Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019, vị trí kế toán tại Phòng Tổ chức Hành chính Cục Thống kê Trà Vinh, Tôi viết đơn xin nghỉ để được chuyển công tác, được sự đồng thuận của Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển cho tôi hoàn thành công việc đến 31/3/2020 và chuyển công tác sang Cục Thống kê Tỉnh Trà Vinh.Tại Điều 2 của Quyết định số 549/QĐ-TCTK ngày 17/04/2020 Tổng cục Thống kê “ Bà Trần Thị Cẩm Tú phải thực hiện chế độ tập sự 12 tháng, trong thời gian thực hiện chế độ tập sự được hưởng 100% mức lương, bậc 1, ngạch kế toán viên, mã ngạch 06.031, hệ số 2.34”
 
Cho hỏi trường hợp của tôi là miễn tập sự và được xếp lương hệ số 3.0 không? tại sao? Tổng cục Thống kê ra quyết định như vậy có phù hợp không? tại sao? 
  •  659
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…