DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Ưu đãi về thuế đôi với dự án nhà ở xã hội

Ưu đãi về thuế đôi với dự án nhà ở xã hội hiện được quy định như sau:

Thứ nhất, về thuế GTGT:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

+ Tại Khoản 16 Điều 10 quy định về thuế suất thuế GTGT 5%:

“16. Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở…”

Theo đó, Thuế giá trị gia tăng quy định đối với dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Thứ hai, về thuế TNDN:

Tại điểm b khoản 2 Điều 13 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13quy định thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

“b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật nhà ở”.

Theo đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định đối với dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Đây là các mức thuế suất ưu đãi so với mức thuế suất thuế GTGT 10% và thuế suất thuế TNDN 20% thông thường nhằm khuyến khích hoạt động đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội.

Ngoài ra, đối với các dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế đối với nhà ở xã hội hiện hành căn cứ theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

  •  692
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…