DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Ưu đãi thuế TNDN khi kinh doanh xử lý nước thải từ nhà máy thuê lại

Avatar

 
Tình huống đặt ra là công ty thuê lại trạm xử lý nước thải và thu tiền xử lý từ các bên xả nước thải ra trạm. Vậy công ty có được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho hoạt động kinh doanh trên hay không?
 
Liên quan đến ưu đãi thuế TNDN thì hiện đang áp dụng theo quy định tại Điều 18 đến Điều 20 Văn bản hợp nhất 66/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.
 
Nhìn chung, việc thuê trạm xử lý nước thải không phải là căn cứ để xác định có được ưu đãi thuế hay không. Thay vào đó, tùy theo trường hợp dự án của đơn vị là dự án đầu tư mới hay dự án đầu tư mở rộng (định nghĩa tại Điều 18) hay hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù nêu tại Điều 19 mà có các chính sách ưu đãi thuế khác nhau. Ví dụ tại văn bản có nêu:
 
"Điều 19. Thuế suất ưu đãi
 
1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:
...
c) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khi thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.
 
Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
 
1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:
 
a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)."
 
Theo đó, phải là dự án đầu tư mới liên quan đến xử lý nước thải thì mới được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) và miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo. Điều kiện xác định dự án đầu tư mới thực hiện theo Khoản 5 Điều 18 văn bản trên. Đơn vị khi thuê lại nhà máy, đáp ứng điều kiện về giấy phép để chứng minh là dự án đầu tư mới thì sẽ có được chính sách ưu đãi thuế như trên.
  •  500
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…