DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tư cách Pháp nhân đừng "trao" tuỳ tiện

 

Luật Doanh nghiệp 2005 quy định Công ty hợp danh có tư cách Pháp nhân. Tuy nhiên, Công ty hợp danh không thoả điều kiện tại điều 84 Bộ luật dân sự 2005.

Điều 84. Bộ luật Dân sự 2005

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Rõ ràng, Công ty hợp danh không “Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó”. Vì theo điểm b khoản 1 điều 130 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

            Vậy tại sao Luật doanh nghiệp lại “trao” tư cách Pháp nhân cho Công ty hợp danh?

            Một giả định được đưa ra, có thể trước ngày 1/1/2006 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 còn hiệu lực thì việc “trao” tư cách Pháp nhân cho Công ty hợp danh sẽ giúp Công ty hợp danh có quyền ký kết hợp đồng kinh tế với Pháp nhân và  cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 2 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989

Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên sau đây:

a) Pháp nhân với pháp nhân;

b) Pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

            Nếu Công ty hợp danh không có tư cách pháp nhân thì việc Công ty hợp danh ký kết hợp đồng với cá nhân có đăng ký kinh doanh thì không phải là Hợp đồng kinh tế. Vì vậy, rất bất lợi cho Công ty hợp danh.

            Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2006 đến nay thì không cần thiết phải trao cho Công ty hợp danh tư cách Pháp nhân. Bởi hợp đồng được xác định là hợp đồng Thương mại hay Dân sự đã có Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2005 điều chỉnh. Mà hai Luật này không nhắc đến yếu tố Pháp nhân để phân biệt Hợp đồng Thương mại hay Dân sự.

            Việc “trao” cho Công ty hợp danh tư cách Pháp nhân chẳng có lợi gì cho Công ty hợp danh, mà làm cho quy định này trái với Điều 84 Bộ luật Dân sự 2005.

  •  12700
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…