DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Từ 2022, người có nguyện vọng trở thành THẠC SĨ, TIẾN SĨ cần lưu ý điều này!

Người có nguyện vọng trở thành thạc sĩ, tiến sĩ - Minh họa

Người có nguyện vọng trở thành thạc sĩ, tiến sĩ - Minh họa

Bộ GDĐT đang soạn thảo Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Trong văn bản này có sự thay đổi trong nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ.

Cụ thể, hiện nay nội dung này được quy định tại Điều 10 Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT. Trong đó:

- Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ tối đa theo ngành của cơ sở giáo dục đại học được tính bằng quy mô đào tạo tiến sĩ tối đa theo năng lực, đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 10 của Thông tư này trừ đi quy mô đào tạo tiến sĩ hiện tại cộng thêm với số nghiên cứu sinh dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm tuyển sinh.

- Chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ tối đa theo ngành của cơ sở giáo dục đại học được tính bằng quy mô đào tạo tối đa theo năng lực, đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 10 của Thông tư này.

Đồng thời, Khoản 4 nêu trên hướng dẫn tiêu chí xác định chỉ tiêu nghiên cứu sinh, học viên cao học tối đa gồm 3 yếu tố:

1. Tiêu chí số lượng nghiên cứu sinh, học viên cao học tối đa trên 01 giảng viên cơ hữu:

- Đối với các đại học, học viện, các trường đại học:

Chỉ tiêu

Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp

GS

PGS

TS

Chỉ tiêu nghiên cứu sinh tối đa trên 01 giảng viên

5

4

3

Chỉ tiêu học viên cao học tối đa trên 01 giảng viên

7

5

3

- Đối với viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ:

Chỉ tiêu

Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp

GS

PGS

TS

Chỉ tiêu nghiên cứu sinh tối đa trên 01 giảng viên

3

2

1

2. Tiêu chí cơ sở vật chất và thiết bị

3. Tiêu chí nhu cầu lao động của thị trường, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Tại Khoản 3 Điều 13 Dự thảo Thông tư sắp được ban hành, tiêu chí về số lượng nghiên cứu sinh, học viên cao học nêu trên được thay đổi như sau:

- Đối với các đại học, học viện, các trường đại học:

Chỉ tiêu

Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp

GS

PGS

TS

Chỉ tiêu nghiên cứu sinh tối đa trên 01 giảng viên

5

4

3

Chỉ tiêu học viên cao học tối đa trên 01 giảng viên

5

5

5

- Đối với viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ:

Chỉ tiêu

Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp

GS

PGS

TS

Chỉ tiêu nghiên cứu sinh tối đatrên 01 giảng viên

3

2

1

Ngoài ra, Thông tư đang được dự thảo còn quy định về Quy trình xác định và công bố chỉ tiêu tuyển sinh.

Việc lấy ý kiến dự thảo sẽ kết thúc vào ngày 6/6/22021, và sẽ áp dụng Thông tư này từ năm học 2022, xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây.

 

  •  984
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…