DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Trường hợp tự nguyện trả lại đất thuê từ Nhà nước thì cần những giấy tờ gì?

Trường hợp doanh nghiệp đang thuê đất của Nhà nước làm dự án với thời hạn thuê là 30 năm, hình thức nộp tiền thuê đất là hàng năm nhưng không còn nhu cầu sử dụng đất và mong muốn tự nguyện trả lại đất thì thực hiện theo các bước sau.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

[...]”

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp tự nguyện trả đất được pháp luật cho phép và hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất trong trường hợp này bao gồm:

1/ Văn bản thông báo hoặc văn bản trả lại đất

2/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có).

3/ Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có).

4/ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

5/ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

(khoản 1 Điều 13 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)

 

  •  188
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…