DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Trường hợp có nhiều di chúc được quy định tại Điều 667 BLDS 2005 và BLDS 2015

Avatar

 

Khoản 5 Điều 667 quy định: “Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật”.

Quy định như trên rất dễ hiểu nhầm khi áp dụng pháp luật. Giả sử nếu người để lại di chúc lập nhiều di chúc không phải đối với “một” tài sản, mà đối với “nhiều” tài sản thì giải quyết như thế nào? Theo chúng tôi, việc dùng cụm từ “một tài sản” trong trường hợp này là không chính xác, mà chỉ dùng cụm từ “tài sản” nói chung là đầy đủ nội dung thể hiện.

Ngoài ra, trong trường hợp có nhiều bản di chúc nhưng nội dung các di chúc lập sau không mâu thuẫn với nội dung di chúc lập trước thì tất cả các di chúc đều có hiệu lực nhưng khoản 5 Điều 667 lại không quy định cụ thể.

Khoản 5 Điều 643 BLDS 2015 cũng không khắc phục khuyết điểm này.

Mặt khác, trường hợp có nhiều di chúc nhưng không xác định được thời điểm lập và những di chúc này có nội dung khác nhau hoàn toàn thì giải quyết như thế nào là điều luật chưa quy định. Điều 652 BLDS 2005 quy định về di chúc hợp pháp như sau:

"1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

…".

Nội dung di chúc không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì được coi là hợp pháp. Theo quy định tại Điều 653 BLDS 2005 thì phần ghi ngày tháng năm là phần nội dung di chúc. Việc không ghi ngày tháng năm trong di chúc không thể xem là có nội dung trái pháp luật được. Do đó, nếu di chúc không ghi ngày tháng năm mà vẫn đảm bảo các điều kiện có hiệu lực khác thì di chúc vẫn xem là hợp pháp.

Vấn đề đặt ra là: Nếu có nhiều di chúc có nội dung khác nhau nhưng không xác định được thời điểm lập di chúc hoặc có di chúc xác định được ngày tháng năm nhưng có di chúc lại không xác định được ngày tháng năm, thì giải quyết như thế nào là điều pháp luật chưa quy định. Trong trường hợp này có được áp dụng quy định tại Điều 673 về giải thích nội dung di chúc trong trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng hay không thì BLDS cũng không quy định.

BLDS năm 2015 vẫn giữ nguyên quy định trên tại Điều 643 và không có bổ sung gì để khắc phục khuyết điểm trên.

 

  •  556
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…