DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp công thức tính lương cho NLĐ

Tổng hợp công thức tính lương cho NLĐ

>>> Tổng hợp công thức tính lương, trợ cấp cho NLĐ

Hôm nay mình tổng hợp một số công thức tính lương trong Bộ luật Lao động 2012 để mọi người cùng tham khảo

Ví dụ: A ký hợp đồng lao động với công ty B, với tiền lương theo thời gian hàng tháng là 7.800.000 đồng. Và tiền này không chứa lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm.(ví dụ được sử dụng cho toàn bảng bên dưới)

 

Khái niệm

Quy định cách tính

Căn cứ pháp lý

Ví dụ

Tiền lương tháng

Được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động

Bằng với lương theo quy định trong hợp đồng nếu người lao động làm đủ và đúng thời gian theo quy định

Điểm a, Khoản 1, Điều 4, Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH

7.800.000 đồng

Tiền lương tuần

Trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần

(Lương tháng*12)/52

Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH

1.800.000 đồng

Tiền lương ngày

Trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày

Lương tháng/26

(doanh nghiệp có thể lựa chọn một con số khác nhưng không quá 26 ngày)

Điểm a, Khoản 4, Điều 14, Thông tư 47/2015/TT-BLDTBXH

300.000 đồng

Tiền lương giờ

Trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày

Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần

Lương ngày/8 (doanh nghiệp làm việc với thời gian ít hơn thì chia tương ứng với thời gian làm việc)

Điểm d, Khoản 1, Điều 4, Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH và Điều 104 BLLD

37.500 đồng

Tiền lương thử việc

Doanh nghiệp trả cho người lao động trong thời gian thử việc, ít nhất bằng 85% lương của công việc

Lương tháng *85%

Điều 28, Bộ luật Lao động 2012 (BLLD)

6.630.000 đồng

Tiền lương khi chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

 Là tiền lương trả cho người lao động khi phải làm công việc khác so với hợp đồng lao động

+ Bằng mức lương cũ trong thời hạn 30 ngày

+ Tối thiểu bằng 85% lương công việc cũ nhưng cao hơn lương tối thiểu vùng

Khoản 3, Điều 31, BLLD và Điều 8 Nghị định 05/2015/ND-CP

+7.800.00 đồng

 

 

+ 6.630.000 đồng

Tiền lương làm thêm giờ

Là mức lương người lao động được hưởng khi làm thêm ngoài giờ làm việc bình thường được quy định theo pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%x số giờ làm thêm

+ 150% khi làm thêm vào ngày thường

+200% khi làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần

+300 khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Khoản 1, Điều 6, Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH và Khoản 1, Điều 97 BLLD

- Làm thêm 4 tiếng vào ngày thường

 37.500*4*150% = 225.000 đồng

- Làm thêm 4 tiếng vào ngày nghỉ trong tuần=

 37.500*4*200%= 300.000 đồng

- Làm thêm 4 tiếng vào ngày nghỉ  lễ, ngày nghỉ có hưởng lương

 37.500*4*300% = 450.000 đồng

Tiền lương làm việc vào ban đêm

Làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6h sáng ngày hôm sau

[Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường * (1+ ít nhất 30%)]* số giờ làm việc vào ban đêm

Khoản 2, Điều 97, BLLD và Khoản 1, Điều 7, Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH

37.500*(1+30%)* 8= 390.000

Làm thêm giờ vào ban đêm

Là mức lương người lao động được hưởng khi làm thêm ngoài giờ làm việc bình thường được quy định theo pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau

- Làm thêm vào ban đêm của ngày bình thường

(150%+30%+20%*150%)* Tiền lương giờ*số giờ làm việc

- Làm thêm vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần

(200%+30%+20%*200)* Tiền lương giờ*số giờ làm việc

- Làm thêm vào ban đêm của ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương

(300%+30%+20%*300%)* Tiền lương giờ*số giờ làm việc

Khoản 1, Điều 8, Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH và khoản 3, Điều 97, BLLD

- Làm thêm 4 tiếng vào ban đêm của ngày bình thường

= 315.000 đồng

- Làm thêm 4 tiếng vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần

= 405.000 đồng

- Làm thêm 4 tiếng vào ban đêm của ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương

= 585.000 đồng

 

  •  10321
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…