DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Toàn bộ 34 văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 9/2020

chính sách có hiệu lực từ tháng 09/2020

Ảnh minh họa: chính sách có hiệu lực từ tháng 09/2020

Nhiều văn bản bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2020 với nhiều lĩnh vực khác nhau như: hộ tịch, bảo hiểm, giáo dục, xử phạt hành chính, doanh nghiệp, kiến trúc, giao thông,... Các mems cập nhật các văn bản dưới đây nha:

1. QUYẾT ĐỊNH

1. Quyết định 299/QĐ-VKSTC năm 2020 về Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân tối cao do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: 03/09/2020

2. Quyết định 2284/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

3. Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: 15/09/2020

II. NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: 20/09/2020

2. Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: 15/09/2020

3. Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: 15/09/2020

4. Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: 15/09/2020

5. Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

6. Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: 07/09/2020

7. Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

8. Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

9. Nghị định 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: 17/09/2020

III. THÔNG TƯ

1. Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: 28/09/2020

2. Thông tư 03/2020/TT-BKHCN ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: 23/09/2020

3. Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: 21/09/2020

4. Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: 21/09/2020

5. Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: 15/09/2020

6. Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: 11/09/2020

7. Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT về hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: 28/09/2020

8. Thông tư 15/2020/TT-BGTVT quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: 15/09/2020

9. Thông tư 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: 05/09/2020

10. Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: 05/09/2020

11. Thông tư 17/2020/TT-BCT quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: 10/09/2020

12. Thông tư 68/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

13. Thông tư 79/2020/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh do Bộ Công an ban hành

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

14. Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

15. Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định về nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

16. Thông tư 67/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

17. Thông tư 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

18. Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

19. Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

20. Thông tư 63/2020/TT-BTC hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 25/06/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

21. Thông tư 59/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

22. Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: 18/09/2020

  •  6681
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…