DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tiếp tục rà soát ưu đãi phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Avatar

 
Ngày 15/11/2023 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 12515/BTC-CST năm 2023 về việc tiếp tục rà soát ưu đãi phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
 
Theo đó, ngày 04/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP năm 2023 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
 
tiep-tuc-ra-soat-uu-dai-phi-le-phi-trong-thuc-hien-dich-vu-cong-truc-tuyen
 
Tại tiết g điểm 3 Mục I Nghị quyết 164/NQ-CP năm 2023 giao Bộ Tài chính: “g) Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, địa phương về các chính sách phí, lệ phí khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (như: thu phí, lệ phí 0 đồng hoặc giảm 50% phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thời gian áp dụng đến hết năm 2025), Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2023”.
 
Ngày 18/10/2023, Bộ Tài chính đã có Công văn 11436/BTC-CST năm 2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
 
Ngày 02/11/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn 8593/VPCP-KTTH năm 2023 về ưu đãi về phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo: 
 
“Bộ Tài chính tiếp tục tổng hợp đề xuất của các Bộ, cơ quan liên quan để nghiên cứu, xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành văn bản quy định ưu đãi về phí, lệ phí nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; chủ động tham mưu kịp thời cho Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phù hợp trong chỉ đạo, điều hành”.
 
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiếp tục rà soát các khoản phí, lệ phí hiện hành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và đề xuất mức thu phí, lệ phí hợp lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến; gửi Bộ Tài chính tổng hợp để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo thẩm quyền.
 
Ý kiến xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày 05/12/2023.
 
Hết thời hạn nêu trên, Bộ Tài chính không nhận được ý kiến rà soát của các Bộ, cơ quan ngang Bộ thì coi như quý cơ quan không có đề xuất ưu đãi về phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
 
Xem thêm Công văn 12515/BTC-CST năm 2023 ban hành ngày 15/11/2023
  •  124
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…