DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thử việc và việc ký kết hợp đồng lao động

Hôm trước tôi có nhận được chia sẻ của một anh nhân viên đang làm việc cho một công ty bảo vệ tâm sự về việc đã thử việc được hơn hai tháng rồi nhưng công ty vẫn chưa ký hợp đồng lao động chính thức. Anh bảo vệ này cảm thấy bức xúc nên muốn nhờ tư vấn hướng giải quyết. Đây cũng là vướng mắc của nhiều người lao động hiện nay gặp phải.

Điều 27 Bộ Luật lao động 2012 quy định như sau:

" Điều 27. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác."

Cũng theo Điều 29 của Bộ Luật lao động 2012:

"Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.”

và điều 7 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

Điều 7. Thông báo kết quả về việc làm thử

1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

Như vậy, sau khi kết thúc thời giạn thử việc, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thông báo cho người lao động biết về kết quả làm việc, nếu người lao động đạt yêu cầu thì phải ký hợp đồng lao động. Tuy nhiên, làm sao để xác định một người có đáp ứng yêu cầu công việc hay không trong khi tiêu chí này được đánh giá chủ yếu bằng ý chí chủ quan của người sử dụng lao động? Và trong trường hợp này, nếu người lao động tiếp tục làm việc khi hết thời gian thử việc có được mặc định là được ký hợp đồng chính thức hay không? Nếu có thì loại hợp đồng được ký kết là loại nào? Đến nay, pháp luật vẫn chưa có điều khoản cụ thể quy định về việc này.

  •  1968
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…