DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tục cấp lại CCCD được thực hiện online, không cần làm trực tiếp

Dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại họp thứ 5 vào tháng 5/2023 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực từ 01/7/2024. Theo đó, đề xuất thủ tục cấp lại thẻ Căn cước công dân được thực hiện bằng hình thức online.

Đề xuất đổi, cấp lại thẻ CCCD online

Dự thảo Luật CCCD sửa đổi quy định về Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân như sau:

Việc cấp lại thẻ căn cước công dân được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. 

Cơ quan quản lý căn cước công dân sử dụng thông tin đã cấp thẻ căn cước công dân lần gần nhất để cấp lại thẻ căn cước công dân.

Việc cấp đổi thẻ căn cước công dân thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 24 của Luật Căn cước công dân.

Ngoài ra, việc đổi thẻ căn cước công dân do thay đổi thông tin trong các trường hợp: thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng sinh; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của luật; có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân mà thông tin đó chưa được cập nhật, chỉnh sửa trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân phải xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin đã được thay đổi để thực hiện thủ tục cập nhật, chỉnh sửa thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước công dân thì phải thu lại thẻ căn cước công dân đã sử dụng.

Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD

Về thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD

Thực hiện thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tại:

- Cơ quan quản lý căn cước Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh nơi công dân cư trú.

- Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định.

- Cơ quan quản lý căn cước có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD

Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Xem chi tiết tại Dự thảo Luật CCCD sửa đổi.

  •  2758
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…