DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư khi hết hạn hợp đồng thuê đất

Tình huống đặt ra ở đây là chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp chấm dứt hợp đồng cho thuê lại đất với Nhà đầu tư thứ cấp theo điều kiện của hợp đồng thuê lại đất thì cơ quan đăng ký đầu tư (Ban QL KTT) có được áp dụng Điều 48 Luật đầu tư 2020 để thu hồi được Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư thứ cấp theo đề nghị của chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp hay không ?
 
Liên quan đến vấn đề này, theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 có nêu:
 
Điều 48. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
...
6. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều này, trừ trường hợp chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư.
 
Theo đó, nếu dự án của nhà đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo Khoản 2 thì sẽ bị cơ quan đăng ký đầu tư thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối chiếu với Khoản 2 có liệt kê các trường hợp khác nhau, trong đó có nội dung:
 
2. Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:
...
b) Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;
 
Theo đó, khi bị chấm dứt hợp đồng thuê lại đất thì có nghĩa nhà đầu tư thứ cấp đã không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư đó. Nhà đầu tư thứ cấp này sẽ có thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư nhằm thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư. Nếu hết thời hạn 6 tháng đó mà nhà đầu tư không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì lúc đó Cơ quan đăng ký đầu tư mới có căn cứ chấm dứt dự án đầu tư, rồi sau đó mới thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 
Việc chỉ mới chấm dứt hợp đồng thuê mà phía cơ quan quản lý đã ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận là sai. Nếu thực tế xảy ra thì nhà đầu tư thứ cấp hoàn toàn có quyền khiếu nại cơ quan quản lý đầu tư tại địa phương để đảm bảo quyền lợi của mình.
  •  174
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…