DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thông tư 100/2015/TT-BTC về Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Avatar

 

Ngày 29/6/2015, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 100/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước thay thế Thông tư số 81/2012/TT-BTC.

Trong đó có nhiều nội dung mới được đề cập như sau:

- Quy định cụ thể từng nội dung của Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để các địa phương thuận tiện trong triển khai thực hiện

- Quy định cụ thể các hồ sơ cần thiết để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và gửi Bộ Tài chính có ý kiến trước khi tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

- Quy định về quy trình thủ tục phát hành áp dụng như đối với phương thức đầu thầu trái phiếu Chính phủ tại Sở giao dịch chứng khoán.

- Quy trình thủ tục phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh theo hướng đơn giản hơn so với phát hành trái phiếu chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát hành trái phiếu theo phương thức này.

- Quy định thêm 04 Điều về nguyên tắc hoán đổi, phương án hoán đổi và lãi suất chiết khấu để xác định giá trị trái phiếu bị hoán đổi, quy trình thủ tục hoán đổi và phí hoán đổi.

- Bổ sung thêm 3 Điều quy định về công bố thông tin gồm: Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu; Công bố sau đợt phát hành trái phiếu; và Công bố hàng năm.

Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/

Xem bản Dự thảo Thông tư 100/2015/TT-BTC tại đây

  •  4887
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…