DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thông báo tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự LS đợt 1 năm 2021

Ngày 2/6/2021, Liên đoàn Luật sư Việt Nam ra Thông báo 01/TB-HĐKT về việc tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2021. Kỳ kiểm tra này sẽ được tổ chức vào các ngày 13,14,15 tháng 8 năm 2021.

Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư 2021

Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư lần 1 năm 2021 - Minh họa

Về Điều kiện tham dự kiểm tra:

Người tập sự hành nghề luật sư đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định; có báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư; có nhận xét của luật sư hướng dẫn, xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi nhận tập sự và đánh giá của Đoàn Luật sư nơi đăng ký tập sự về tư cách đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật; được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư xác nhận hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư và đề nghị cho tham dự Kỳ kiểm tra.

Thời gian tập sự của người tập sự hành nghề luật sư tham dự Kỳ kiểm tra được tính từ ngày Đoàn Luật sư ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư đến hết ngày 13/8/2021.

Về Nội dung và hình thức kiểm tra:

*Hình thức kiểm tra:

- Kiểm tra viết (02 bài);

- Kiểm tra thực hành (vấn đáp).

*Nội dung kiểm tra viết và kiểm tra thực hành:

- Bài kiểm tra viết thứ nhất về các kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác (180 phút), sáng ngày 14/8/2021 bắt đầu từ 6h30';

- Bài kiểm tra viết thứ hai về pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (90 phút), chiều ngày 14/8/2021 bắt đầu từ 13h30';

- Kiểm tra thực hành (vấn đáp) ngày 15/8/2021, sáng từ 6h30' đến 11h30'và chiều từ 13h30'.

Về Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra, bao gồm:

*Đối với những người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra lần đầu Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham dự kiểm tra (Phụ lục 0);

- Bản sao Quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư của Đoàn Luật sự (Bản sao có chứng thực);

- Bản sao Bằng Cử nhân luật (Bản sao có chứng thực);

- Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư (Phụ lục 2);

- Sổ Nhật ký tập sự của người tập sự (Phụ lục 3).

*Đối với những người tập sự không đạt yêu cầu và những người có đơn xin hoãn kiểm tra được Hội đồng kiểm tra đồng ý trong các Kỳ kiểm tra trước do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức, hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham dự kiểm tra (Phụ lục 7);

- Xác nhận của Đoàn Luật sư nơi tập sự (Phụ lục 8).

*Trường hợp người tập sự được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư, phải gửi kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư (bản sao có chứng thực).

Người tập sự hành nghề luật sư gửi hồ sơ tham dự kiểm tra về Đoàn Luật sư nơi tập sự. Đoàn Luật sư lập danh sách và tập hợp hồ sơ người tập sự đã hoàn thành thời gian tập sự đăng ký tham dự kiểm tra, gửi về Ban Thư ký Hội đồng kiểm tra trước ngày 12 tháng 7 năm 2021 (Phụ lục 1).

Xem chi tiết về Hồ sơ kiểm tra thực hành, Địa điểm thi, Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra tại văn bản đính kèm cuối bài.

  •  3494
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…