DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thời hạn ra Quyết định xử phạt và tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì trong thời hạn 7 ngày sau lập biên bản phải ra Quyết định xử phạt, vậy có cần lập Quyết định gia hạn không? Đồng thời tang vật vụ việc bị tạm giữ kèm theo Biên bản vi phạm hành chính trong thời hạn 7 ngày trước đó có phải ra Quyết định tạm giữ thêm không? Có biểu mẫu gia hạn hay không?
 
Liên quan đến các vấn đề trên, theo quy định tại Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 có nêu:
 
"Điều 66. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 
1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.
 
Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày."
 
Theo đó, đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản. Trường hợp này sẽ không áp dụng thời hạn 7 ngày như thông thường nên chủ thể có thẩm quyền xử phạt không cần phải ra Quyết định gia hạn. Chỉ khi nào thuộc trường hợp tại đoạn thứ 2 nêu trên thì mới phải xin gia hạn đến thủ trưởng trực tiếp và có quyết định gia hạn. Thực tế thì trong biên bản gửi người vi phạm cũng không nêu cụ thể về thời gian ra Quyết định nên người có thẩm quyền sẽ xác định thuộc trường hợp 7 ngày hay 30 ngày để ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng thời hạn.
 
Liên quan đến thời hạn tạm giữ thì nội dung này được quy định tại Khoản 8 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Cũng giống như thời gian ra quyết định thì những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh thì có thể kéo dài thời hạn tạm giữ tối đa không quá 30 ngày. Tuy nhiên, khác với thời hạn ra Quyết định thì thời hạn tạm giữ thông thường sẽ có ghi trong biên bản, nên nếu có sự thay đổi thời gian tạm giữ so với ban đầu ghi trong biên bản thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ phải ra quyết định gia hạn thời gian tạm giữ.
 
Các biểu mẫu liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính hiện được ban hành theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
  •  782
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…