DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thời hạn nâng lương sau khi chuyển qua ngạch mới được tính như thế nào?

Hỏi:

Hiện tại tôi là công chức đang hưởng bậc 2 Cao đẳng 2,41. Tháng 12/2018 tôi sẽ được nâng lên bậc 3 là 2,72. Nhưng tháng 10/2018 tôi sẽ tốt nghiệp Đại học và sẽ được chuyển ngạch luôn, vậy khi chuyển sang ngạch Đại học thì thời gian nâng bậc lương tiếp theo của tôi sẽ tính từ thời gian nào. Xin ý kiến chia sẻ của Luật gia

Trả lời:

Theo Thông tư 02/2007/TT-BNV:

"II. CÁCH XẾP LƯƠNG

1. Xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức :

a. Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ."

Căn cứ thêm Bảng 2 Thông tư 204/2004/NĐ-CP (đã được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016)

Như vậy, anh đang ở hệ số lương 2.41. đến tháng 10/2018 anh sẽ được nâng ngạch và hệ số lương sẽ là: 2.67.

So sánh hệ số sau khi chuyển ngạch (2.67) thì thấy thấp hơn hệ số lương liền kề với hệ số lương hiện tại (tức là hệ số anh sẽ được nâng trong tháng 12 nếu ở ngạch cũ là 2.72). Do đó, thời hạn nâng lương sẽ tính kể ngày xếp hệ số lương cũ ở ngạch cũ.

Như vậy, đến tháng 12/2018 anh sẽ được nâng bậc lương ở ngạch mới, và hệ số là 3.00

  •  2002
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…