DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thời gian nộp tờ khai các loại thuế năm 2016 cho doanh nghiệp

Nhằm giúp cho doanh nghiệp theo dõi được tình hình nộp tờ khai các loại thuế để thực hiện đúng thời hạn theo quy định pháp luật, tránh bị nộp phạt với những lỗi không đáng có.

Thời gian nộp tờ khai thuế 2016 cho doanh nghiệp

Dưới đây là bài viết chia sẻ về thời hạn nộp tờ khai thuế đối với các loại thuế dành cho doanh nghiệp.

Tờ khai thuế

Hạn nộp theo tháng

Hạn nộp theo quý

Hạn nộp theo năm

Hạn nộp theo từng lần phát sinh

Thuế giá trị gia tăng

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

 

Chậm nhất là ngày thứ 10, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

 

 

Thuế tài nguyên

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

Chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.

Chậm nhất là ngày thứ 10, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thuế bảo vệ môi trường

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

 

Chậm nhất là ngày thứ 10, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thuế thu nhập cá nhân

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

 

Thuế môn bài

 

 

Chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.

 

Thuế, phí liên quan đến sử dụng đất đai

 

 

Chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.

 

Quyết toán thuế

 

 

 

Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. (là ngày 30 hoặc 31/3)

Trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Thông tư 151/2014/TT-BTC

  •  13566
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…