DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thay đổi thẩm quyền tuyển dụng viên chức trong ĐVSN công lập chưa được giao quyền tự chủ

Dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã điều chỉnh nhiều quy định trong việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; trong đó có việc thay đổi thẩm quyền tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ.

Trước đây, thẩm quyền tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ thuộc về cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng (theo quy định tại Điều 5 Nghị định 29/2012/NĐ-CP).

Tại dự thảo Nghị định mới đã xác định rõ thẩm quyền tuyển dụng trong trường hợp này thuộc về người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức (quy định tại khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị định). Việc điều chỉnh này nhằm tăng trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cấp trên của đơn vị sự nghiệp trong tuyển dụng viên chức.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, bãi bỏ 02 VBQPPL sau:

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

>>>Xem chi tiết dự thảo tại đây:

  •  2471
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…