DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thanh tra doanh nghiệp cơ quan nhà nước phải thông báo trước mấy ngày?

Theo Luật Thanh tra 2010:

 

"Điều 44. Quyết định thanh tra hành chính

 

1. Quyết định thanh tra bao gồm các nội dung sau đây:

 

a) Căn cứ pháp lý để thanh tra;

 

b) Phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ thanh tra;

 

c) Thời hạn thanh tra;

 

d) Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên khác của Đoàn thanh tra.

 

2. Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra, quyết định thanh tra phải được gửi cho đối tượng thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất.

 

Quyết định thanh tra phải được công bố chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra. Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập biên bản."

 

Theo đó, chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra thì phải gửi cho đối tượng thanh tra, 05 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra do có đơn tố cáo hay có dấu hiệu vi phạm.

 

  •  196
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…