DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thẩm quyền quản lý dự án cấp huyện

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: “ Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn đầu tư, người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành hoặc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực là chủ đầu tư. Trong trường hợp không có Ban quản lý dự án hoặc có Ban quản lý dự án nhưng không đủ điều kiện thực hiện thì người quyết định đầu tư giao cho cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ đầu tư”

1. Như vậy Ban quản lý dự án xây dựng huyện do UBND huyện thành lập có phải là Ban quản lý dự án xây dựng khu vực theo quy định trên không?

2. Như vậy theo quy định trên đối với các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư có được giao về cho huyện là chủ đầu tư được không? Nếu được thì giao cho Ban quản lý dự án xây dựng làm chủ đầu tư hay giao cho UBND huyện làm chủ đầu tư?

 

  •  411
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…