DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

TANTC hướng dẫn áp dụng quy định hiệu lực của BLHS 2015

TANDTC vừa ban hành Công văn 04/TANDTC-PC về việc áp dụng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội, cụ thể:

1. Tất cả điều khoản của BLHS 2015 áp dụng đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2018.

2. Những điều khoản của BLHS 2015 xóa bỏ tội phạm, hình phạt, tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ; miễn giảm TNHS...và những quy định có lợi cho người phạm tội (NPT) áp dụng với cả hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2018 mà sau đó mới bị phát hiện, hoặc đang bị truy tố, xét xử...

3. Các tội phạm mới đựơc quy định tại BLHS 2015..và những quy định không có lợi cho người phạm tội nếu phát hiện có hành vi phạm tội như trên xảy ra trước 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2018, mà sau đó mới bị phát hiện, truy tố, xét xử... thì không áp dụng quy định của BLHS 2015 mà áp dụng quy định những văn bản có hiệu lực từ trước 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2018.

4. Các tội đựơc tách ra từ tội ghép, nếu có lợi cho NPT thì áp dụng với cả những hành vi xảy ra trước 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2018, nếu bất lợi thì áp dụng quy định những văn bản có hiệu lực từ trước 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2018.

5. Các tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, giá trị lớn, giá trị rất lớn...của BLHS 1999 nếu đã được áp dụng để khởi tố bị can trước 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2018 thì vẫn áp dụng quy định của BLHS 1999 để khởi tố , điều tra, truy tố, xét xử.

6. Hành vi đã có bản án, quyết định của Tòa đã có hiệu lực trước 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2018 thì không căn cứ vào những quy định của BLHS 2015 có nội dung khác với điều luật đã áp dụng tuyên án để giám đốc thẩm

  •  15461
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…